• 1963. Feđa Šehović: Dah Svježine "Slobodna Dalmacija", Split, 19.10.1963 br. 5806
• 1971. Tonko Maroević: "Dubrovački Krug Kredom", Izložba Dubrovačkih umjetnika u Salonu ULUH-a, "Hrvatski Tjednik" 18.06.1971.
• 1971. Željko Sabol, osvrt na izložbu Dubrovačkih slikara u Zagrebu, časopis "Dubrovnik", br. 2, 1971
• 1973. Lucija Aleksić: Predgovor katalogu izložbe, UGD, 6.-22. 09. 1973
• 1978. Antun Karaman: "100 godina moderne umjetnosti u Dubrovniku", UGD, 20.07. - 11.10. 1978.
• 1979. Suad Ahmetović: "Svijetlos Dalmatinskog Pejzaža", Vjesnik, Zagreb, 04.05.1979
• 1979. Luko Paljetak: "Viktor Šerbu, Slikar sivila i pejzaža", Odjek, Sarajevo, 15.05.1979
• 1979. Marko Sršen: osvrt na izložbu Viktora Šerbua u Galeriji "Rozarij", Radio Dubrovnik, 22.04.1979