• 1984. Kate Bagoje: "Boje suzdržanog intenziteta", Dubrovački Vjesnik 04.08.1984.
• 1984. Milan Ivanišević: predgovor katalogu samostalne izložbe Viktora Šerbua u Galeriji Umjetnina u Splitu, 04.10.-20.10. 1984.
• 1984. Tonći Petar Marović: "Slikarstvo Viktora Šerbua", Radio Split, Split, 04.10.1984.
• 1984. Duško Kečkemet: osvrt na izložbu V. Šerbua u Splitu, Radio Zagreb "Govorimo o likovnoj kulturi", listopad, 1984.
• 1985. Luko Paljetak: "Kolorizam sivila", uz izložbu V.Šerbua u Dubrovniku, 04.10.1985., Slobodna Dalmacija, Split
• 1985. Tonći Petar Marović: "Slikarstvo Viktora Šerbua", časopis "Dubrovnik", br. 1-2-3. 1985.
• 1984. Mato Jerinić: "Slikar Dubrovnika", osvrt na samostalnu izložbu V.Šerbua, Slobodna Dalmacija
• 1986. Mato Jerinić: "Slikar Dubrovnika", "Dubrovački Horizonti", br. 26, 1986, Zagreb