VIKTOR ŠERBU

 

Slike

O slikaru

Monografija

Multimedija

Blog

Pressclipping

Retrospektiva 2001

Akt Intima

Kontakt

 

Akademski slikar Viktor Šerbu

U atelieru

Nakon diplomiranja 1963. (tada je akademija imala 10 semestara) vraća se na kratko u Dubrovnik. No želja da upozna djela svijetskog slikarstva nagnala ga je u svijet, gdje boravi 4 godine, upoznavši djela europskog slikarstva, najviše u muzejima Londona i Pariza. U Dubrovnik se vraća 1969. godine, gdje nekoliko godina radi kao nastavnik likovnog odgoja, a potom se u potpunosti fokusira na slikarstvo i radi kao profesionalni slikar. Izlaže povremeno samostalno i skupno u Dubrovniku, Splitu i Zagrebu, te drugim mjestima u Hrvatskoj i inozemstvu. Godine 2012. izdana je monografija koja obuhvaća cjelokupan opus i život Viktora Šerbua, pod naslovom - "Fovistički lirik dubrovačkog kolorizma", autora Marina Ivanovića. Viktor Šerbu i dalje živi i radi u Dubrovniku.