VIKTOR ŠERBU

 

Slike

O slikaru

Monografija

Multimedija

Blog

Pressclipping

Retrospektiva 2001

Akt Intima

Kontakt

monografija

 

Marin Ivanović: 
"Viktor Šerbu: fovistički lirik dubrovačkog kolorizma"

Djelo na 320 stranica, 90 kartica teksta, preko 400 reprodukcija u boji. Katalog sa 780 obrađenih Šerbuovih slika, cjelokupna bibliografija i dopunska literatura, preko 40 stranica prijevoda na engleski jezik. Monografija obrađuje cjelokupni opus i život akademskog slikara Viktora Šerbua u pet poglavlja.
Autor fotografija: Miho Skvrce

Recenzenti: akademik Tonko Maroević iz Zagreba i dr.sc. Vinicije Lupis iz Dubrovnika

Izdavač: Zaklada Milovan Stanić iz Dubrovnika
Naklada: 500 primjeraka

Monografija se može naručiti direktno od Zaklade Milovan Stanić ili u antikvarijatu "Zlatarevo Zlato". Sav prihod od monografije ide za razvoj Zaklade Milovan Stanić.